YKS-DİL YAYIN SETİ

2024-25 Okul Yayın Kataloğu

ZENITH ile YKS-Dil'de Zirveyi Garantileyin!

ZENITH YKS-Dil Hazırlık Seti, öğrencilerin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını belirli bir sistem içinde giderecek şekilde hazırlanmıştır. Set içinde bulunan yayınları 6 ana gruba ayırabiliriz: dil bilgisi çalışmaları, kelime çalışmaları, soru tipi çalışmaları, ödev testleri, deneme sınavları ve soru bankaları.

ZENITH setinde tamamı yayın kurulumuz tarafından hazırlanmış 14000’den fazla alıştırma ve çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

ZENITH setinde toplam 18 adet deneme sınavı vardır. Bu seti kullanan öğrenciler 5000’den fazla kelimeyi etkin bir şekilde çalışmış olurlar. Bu kelimelerden 3000 tanesi Vocabulary Journal kitaplarında incelenmektedir. Set içinde 2 adet gramer kitabı, 5 adet kelime kitabı, 2 adet soru bankası ve 1 adet phrasal verb kitabı bulunmaktadır. Setin kullanımı ile ilgili farklı yıllık ders saatlerine göre hız çizelgeleri de hazırlanmıştır.

Dilko Yayıncılık

Dil Bilgisi Çalışmaları

YKS-Dil sınavında ilk 20 sorunun 15 tanesi dil bilgisi sorusudur ve bu sorular 12 tane temel dil bilgisi konusu içinden karışık olarak seçilmektedir. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu soruları doğru yapabilmesi için detaylı bir konu anlatımına ve yüksek miktarda soru çözmeye ihtiyacı vardır.

Grammar Book 1 ve Grammar Book 2’de, tüm dil bilgisi konuları YDT sınavı baz alınarak örnek cümlelerle ve alıştırmalarla anlatılmıştır. Toplam 432 sayfadan oluşan bu kitaplarda konu anlatımı Türkçe olarak yapılmış ve konularla ilgili tüm örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, çeşitli zorluk seviyelerinde seçilmiştir. Kitaplarda konu anlatımı içindeki alıştırmalara ek olarak, her konu için 20’şer soruluk üç adet test bulunmaktadır.

Dil Bilgisi Yaprak Testleri

Dil bilgisi konularını çeşitli alıştırma tipleriyle öğrencilerin tekrar etmesi hedeflenir. Toplam 12 test halinde 893 alıştırma ve 570 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Konu anlatımı tamamlandığında ödev verilerek öğrencilerin ilgili
konudaki eksiklerini görmesi amaçlanır. Toplam 12 test halinde 600 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

İlgili konuda öğrencilerin başarı seviyelerini ölçen çoktan seçmeli soruları içerir. Toplam 12 test halinde 240 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Yıl içerisinde öğrencinin daha önce işlenmiş dil bilgisi konularını tekrar edebilmesi için hazırlanmış 12 test halinde 240 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Dil bilgisi konularını çeşitli alıştırma tipleriyle öğrencilerin tekrar etmesi hedeflenir. Toplam 12 test halinde 893 alıştırma ve 570 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Konu anlatımı tamamlandığında ödev verilerek öğrencilerin ilgili
konudaki eksiklerini görmesi amaçlanır. Toplam 12 test halinde 600 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

İlgili konuda öğrencilerin başarı seviyelerini ölçen çoktan seçmeli soruları içerir. Toplam 12 test halinde 240 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Yıl içerisinde öğrencinin daha önce işlenmiş dil bilgisi konularını tekrar edebilmesi için hazırlanmış 12 test halinde 240 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Dilko Yayıncılık

Kelime Çalışmaları

YDT seviyesinde 1500 kelimenin 5 kitap halinde çalışıldığı 1200 alıştırma ve 1500 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Alfabetik sıralanmış sözlüklü kelime listeleri içerir. Listelerdeki tüm kelimeler için örnek cümleler verilmiştir. Öğrencilerin YDT kelimelerine eksiksiz hazırlanmasını amaçlar.

Öğrencilerin YDT kelime seviyesine alışmaları ve ÖSYM tarafından kullanılan kelimeleri öğrenmeye başlamaları hedeflenmiştir. Soruların seçenekleri YDT kelime sorularında öğrencilerin karşısına çıkan kelimelerin içerisinden oluşturulmuştur. Toplam 20 test halinde 800 soru içerir.

YDT seviyesinde 250 deyimsel fiilin çalışıldığı 400 alıştırma ve 350 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Alfabetik sıralanmış sözlüklü kelime listeleri içerir. Öğrenciler, listelere çalıştıktan sonra verilen alıştırmaları ve çoktan seçmeli soruları çözerek pratik yapabilirler.

YDT seviyesinde 250 deyimsel fiilin çalışıldığı 400 alıştırma ve 350 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Alfabetik sıralanmış sözlüklü kelime listeleri içerir. Öğrenciler, listelere çalıştıktan sonra verilen alıştırmaları ve çoktan seçmeli soruları çözerek pratik yapabilirler.

Öğrencilerin YDT kelime seviyesine alışmaları ve ÖSYM tarafından kullanılan kelimeleri öğrenmeye başlamaları hedeflenmiştir. Soruların seçenekleri YDT kelime sorularında öğrencilerin karşısına çıkan kelimelerin içerisinden oluşturulmuştur. Toplam 20 test halinde 800 soru içerir.

YDT seviyesinde 1500 kelimenin 5 kitap halinde çalışıldığı 1200 alıştırma ve 1500 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Alfabetik sıralanmış sözlüklü kelime listeleri içerir. Listelerdeki tüm kelimeler için örnek cümleler verilmiştir. Öğrencilerin YDT kelimelerine eksiksiz hazırlanmasını amaçlar.

Dilko Yayıncılık

Soru Tipi Çalışmaları

YDT’nin 60 soruluk okuduğunu anlama bölümündeki tüm soru tiplerini içeren 60 adet testten oluşur. Testlerin içerisindeki 680 çoktan seçmeli soru ile öğrencilerin tüm soru tiplerine çalışarak sınava eksiksiz şekilde hazırlanması amaçlanır.

YDT’deki 5 okuma parçası kapsamındaki 15 sorunun çalışılması için oluşturulmuş 50 adet testten oluşur. Testlerin İçerisindeki 300 çoktan seçmeli soru ile öğrencilerin okuma parçası sorularına eksiksiz hazırlanması amaçlanır.

YDT’de sorulan çeşitli soru tiplerini içeren karma testler ile öğrenciler, farklı zorluk seviyelerindeki sorularla deneme sınavlarından önce pratik yapmış olurlar. Öğrencilerin çeşitli soru tipleri aracılığıyla eksiklerini görmeleri ve düzeltmeleri amaçlanır.

YDT’nin 60 soruluk okuduğunu anlama bölümündeki tüm soru tiplerini içeren 60 adet testten oluşur. Testlerin içerisindeki 680 çoktan seçmeli soru ile öğrencilerin tüm soru tiplerine çalışarak sınava eksiksiz şekilde hazırlanması amaçlanır.

YDT’deki 5 okuma parçası kapsamındaki 15 sorunun çalışılması için oluşturulmuş 50 adet testten oluşur. Testlerin İçerisindeki 300 çoktan seçmeli soru ile öğrencilerin okuma parçası sorularına eksiksiz hazırlanması amaçlanır.

YDT’de sorulan çeşitli soru tiplerini içeren karma testler ile öğrenciler, farklı zorluk seviyelerindeki sorularla deneme sınavlarından önce pratik yapmış olurlar. Öğrencilerin çeşitli soru tipleri aracılığıyla eksiklerini görmeleri ve düzeltmeleri amaçlanır.

Dilko Yayıncılık

Soru Bankaları

YKS-Dil sınavında ilk 20 sorunun 15 tanesi dil bilgisi sorusudur ve bu sorular 12 tane temel dil bilgisi konusu içinden karışık olarak seçilmektedir. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu soruları doğru yapabilmesi için detaylı bir konu anlatımına ve yüksek miktarda soru çözmeye ihtiyacı vardır.

Grammar Book 1 ve Grammar Book 2’de, tüm dil bilgisi konuları YDT sınavı baz alınarak örnek cümlelerle ve alıştırmalarla anlatılmıştır. Toplam 432 sayfadan oluşan bu kitaplarda konu anlatımı Türkçe olarak yapılmış ve konularla ilgili tüm örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, çeşitli zorluk seviyelerinde seçilmiştir. Kitaplarda konu anlatımı içindeki alıştırmalara ek olarak, her konu için 20’şer soruluk üç adet test bulunmaktadır.

Dilko Yayıncılık

Ödev Testleri

YKS-Dil sınavında ilk 20 sorunun 15 tanesi dil bilgisi sorusudur ve bu sorular 12 tane temel dil bilgisi konusu içinden karışık olarak seçilmektedir. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu soruları doğru yapabilmesi için detaylı bir konu anlatımına ve yüksek miktarda soru çözmeye ihtiyacı vardır.

Grammar Book 1 ve Grammar Book 2’de, tüm dil bilgisi konuları YDT sınavı baz alınarak örnek cümlelerle ve alıştırmalarla anlatılmıştır. Toplam 432 sayfadan oluşan bu kitaplarda konu anlatımı Türkçe olarak yapılmış ve konularla ilgili tüm örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, çeşitli zorluk seviyelerinde seçilmiştir. Kitaplarda konu anlatımı içindeki alıştırmalara ek olarak, her konu için 20’şer soruluk üç adet test bulunmaktadır.

Dilko Yayıncılık

Deneme Sınavları

Practice Tests, 8 adet 80 soruluk örnek deneme sınavı şeklinde hazırlanmıştır. Öğrencilerin toplu deneme sınavlarına eksiksiz hazırlanmalarını sağlar.

YDT Deneme Sınavları, YDT ile denk olarak hazırlanmıştır. 10 adet deneme sınavıyla öğrenciler net sayılarını sistemli şekilde takip edebilirler.

Dilko Yayıncılık

Dijital Platform

Tüm Yayınlarda Akıllı Tahta Uygulamaları

Dilko Yayıncılık olarak, akıllı tahta yazılımları konusunda Türkiye’nin en iyi firmalarından İmpark işbirliği ile oluşturduğumuz sistemimizi öğretmenlerimiz ister bilgisayarlarına indirerek ister sistemimiz üzerinden kullanabilirler.

2025'te Zirvede Olacak Dilcilerin Tercihi: ZENITH

Anadolu Yakası

Avrupa Yakası