YKS-DİL YAYIN SETİ

2024-25 Okul Yayın Kataloğu

PRIME ile YKS-Dil'de Zirveyi Garantileyin!

DİLKO PRIME 12 YKS-DiL İngilizce Hazırlık Seti, öğrencinin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını belirli bir sistem içinde giderecek şekilde hazırlanmıştır. Set içinde bulunan yayınları 5 ana gruba ayırabiliriz: dil bilgisi alıştırmaları, kelime çalışmaları, soru tiplerine yönelik çalışmalar, deneme sınavları ve soru bankaları.

DİLKO PRIME setinde tamamı yayın kurulumuz tarafından hazırlanmış 22.000’den fazla soru bulunmaktadır.

DİLKO PRIME setinde toplam 18 adet deneme sınavı vardır. Bu seti kullanan öğrenciler 5000’den fazla kelimeyi etkin bir şekilde çalışırlar. Bu kelimelerin 3000 tanesi Vocabulary Studies kitaplarında incelenmektedir. Set içinde toplam 6000’den fazla soru içeren 5 soru bankası ve 1 adet konu anlatımlı gramer kitabı bulunmaktadır. Ayrıca setin içeriği ve kullanım şekli ile ilgili bilgiler içeren bir adet Teacher’s Guide (Öğretmen El Kitabı) bulunmaktadır.

Toplam:

  • 14.000 Test Sorusu
  • 7.660 Alıştırma Sorusu
  • 14 Kitap
  • 10 Dergi
  • 18 Deneme Sınavı
  • 220 Yaprak Test
Dilko Yayıncılık

Dil Bilgisi Çalışmaları

YKS-Dil sınavında ilk 20 sorunun 15 tanesi dil bilgisi sorusudur ve bu sorular 12 tane temel dil bilgisi konusu içinden karışık olarak seçilmektedir. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu soruları doğru yapabilmesi için detaylı bir konu anlatımına ve yüksek miktarda soru çözmeye ihtiyacı vardır.

Grammar Book 1 ve Grammar Book 2’de, tüm dil bilgisi konuları YDT sınavı baz alınarak örnek cümlelerle ve alıştırmalarla anlatılmıştır. Toplam 432 sayfadan oluşan bu kitaplarda konu anlatımı Türkçe olarak yapılmış ve konularla ilgili tüm örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, çeşitli zorluk seviyelerinde seçilmiştir. Kitaplarda konu anlatımı içindeki alıştırmalara ek olarak, her konu için 20’şer soruluk üç adet test bulunmaktadır.

Dil Bilgisi Yaprak Testleri

Grammar Activity alıştırma kâğıtlarında, öğrencilerin dil bilgisi konular ile ilgili bilgi seviyelerini arttıracak boşluk doldurma alıştırmaları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Bu alıştırma kâğıtlar her konu için 1’er adet üretilmiş olup 8’er sayfadan oluşmaktadır.

Test Sayısı: 12
Test Soru Sayısı: 480
Alıştırma Soru Sayısı: 960

Konu anlatımından ve alıştırma kâğıtlarının çözülmesinden sonra, öğrencilerin dil bilgisi
konularındaki performansları 5 adet Grammar Test ile sınanır. Bu testlerden 3 tanesi ara baslıklarla ilgili, 2 tanesi ise konunun geneli ile ilgilidir.

Test Sayısı: 60
Test Soru Sayısı: 1056

Konu bitiminde ölçme /değerlendirme sınavı
olarak kullanılabilecek Grammar Progress
Test çalışmaları her konu için 1 adet hazırlanmıştır.

Test Sayısı 12
Test Soru Sayısı 240

Grammar Revision Test çalışmaları, öğretmenlerin eğitim yıl içinde uygun gördükleri anlarda, konu tekrarı yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Her dil bilgisi konusu için 1 adet Grammar Revision testi bulunur.

Test Sayısı: 12
Test Soru Sayısı: 240

Grammar Activity alıştırma kâğıtlarında, öğrencilerin dil bilgisi konular ile ilgili bilgi seviyelerini arttıracak boşluk doldurma alıştırmaları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Bu alıştırma kâğıtlar her konu için 1’er adet üretilmiş olup 8’er sayfadan oluşmaktadır.

Test Sayısı: 12
Test Soru Sayısı: 480
Alıştırma Soru Sayısı: 960

Konu anlatımından ve alıştırma kâğıtlarının çözülmesinden sonra, öğrencilerin dil bilgisi
konularındaki performansları 5 adet Grammar Test ile sınanır. Bu testlerden 3 tanesi ara baslıklarla ilgili, 2 tanesi ise konunun geneli ile ilgilidir.

Test Sayısı: 60
Test Soru Sayısı: 1056

Konu bitiminde ölçme / değerlendirme sınavı olarak kullanılabilecek Grammar Progress Test çalışmaları her konu için 1 adet hazırlanmıştır.

Test Sayısı 12
Test Soru Sayısı 240

Grammar Revision Test çalışmaları, öğretmenlerin eğitim yıl içinde uygun gördükleri anlarda, konu tekrarı yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Her dil bilgisi konusu için 1 adet Grammar Revision testi bulunur.

Test Sayısı: 12
Test Soru Sayısı: 240

Dilko Yayıncılık

Kelime Çalışmaları

VOCABULARY STUDIES kitaplan öğrencilerin kelime bilgilerini artırmayı amaçlar. Toplam 5 adet Vocabulary Studies kitabi bulunmaktadır. Her kitap, 600 kelimeye odaklanır ve çeşitli alıştırmalar ile çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Vocabulary Studies kitapları, kelimelerin anlamlarının verildiği, örnek cümlelerle kullanımlarının incelendiği sözlük çalışmasını da içinde barındırır. Sınıf ortamında interaktif akıllı tahta kullanımına uygundur.

Sayfa Sayısı: 136 x 5
Test Soru Sayısı: 1500
Alıştırma Soru Sayısı: 4800
Çalışılan Kelime Sayısı: 3000

Öğrenciler kelime bilgilerini, eğitim yılı cinde 40 adet Vocabulary Test’i ile ölçerler. 20’şer sorudan oluşan bu testler tüm kelime gruplarını inceler.

Test Sayısı: 40
Test Soru Sayısı: 800

PHRASAL VERBS kitabi içinde toplam 250 fiil Türkçe ve İngilizce anlamları ile beraber
verilmiştir. Kitapta ayrıca örnek cümleler, filler ile ilgili alıştırmalar ve 350 adet boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 144
Test Soru Sayısı: 350
Alıştırma Soru Sayısı: 400

VOCABULARY STUDIES kitaplan öğrencilerin kelime bilgilerini artırmayı amaçlar. Toplam 5 adet Vocabulary Studies kitabi bulunmaktadır. Her kitap, 600 kelimeye odaklanır ve çeşitli alıştırmalar ile çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Vocabulary Studies kitapları, kelimelerin anlamlarının verildiği, örnek cümlelerle kullanımlarının incelendiği sözlük çalışmasını da içinde barındırır. Sınıf ortamında interaktif akıllı tahta kullanımına uygundur.

Sayfa Sayısı: 136 x 5
Test Soru Sayısı: 1500
Alıştırma Soru Sayısı: 4800
Çalışılan Kelime Sayısı: 3000

Öğrenciler kelime bilgilerini, eğitim yılı cinde 40 adet Vocabulary Test’i ile ölçerler. 20’şer sorudan oluşan bu testler tüm kelime gruplarını inceler.

Test Sayısı: 40
Test Soru Sayısı: 800

PHRASAL VERBS kitabi içinde toplam 250 fiil Türkçe ve İngilizce anlamları ile beraber
verilmiştir. Kitapta ayrıca örnek cümleler, filler ile ilgili alıştırmalar ve 350 adet boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 144
Test Soru Sayısı: 350
Alıştırma Soru Sayısı: 400

Dilko Yayıncılık

Soru Tipi Çalışmaları

READING ACTIVITY, 50 adet okuma parçası ve bu okuma parçaları ile ilgili alıştırmalardan oluşan bir aktivite kitabıdır. Paragraflar zorluk derecelerine göre 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Sayfa Sayısı: 136

Alıştırma Soru Sayısı: 1500

READING ACTIVITY, 50 adet okuma parçası ve bu okuma parçaları ile ilgili alıştırmalardan oluşan bir aktivite kitabıdır. Paragraflar zorluk derecelerine göre 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Sayfa Sayısı: 136

Alıştırma Soru Sayısı: 1500

Dilko Yayıncılık

Activity Journal

ACTIVITY JOURNAL, 5 sayıdan oluşan ve farklı soru tiplerini inceleyen dergi çalışmasıdır. Bu çalışma sınıf ortamına ve bireysel çalışmaya uygundur. Öğrenciye sahip olduğu kelime, dil bilgisi ve yetenek (skills) bilgisini sınama olanağı sağlar.

Sayfa Sayısı: 40 x 5
Test Soru Sayısı: 1098

Dilko Yayıncılık

Practice and Progress

Farklı soru tiplerinden oluşan 10-20 soruluk testleri içinde barındıran dergi çalışmalarıdır. 5 Adet olarak üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 40 x 5
Test soru sayısı: 642

Consolidation Test
(Yarım Deneme Sınavı), deneme sınavlarına hazırlık amacıyla üretilmiştir. Yaklaşık 40’ar soruluk 10 adet test bulunmaktadır.

Test Sayısı: 10
Test Soru Sayısı: 430

DİLKO PRIME, 12 YKS-DİL İngilizce Hazırlık Setinde okuma parçası sorular ağırlıklı olarak Reading Test’lerinde çalışılmaktadır. Reading Testleri bir eğitim yılı için 60 adet olarak üretilmiştir. Her test 2 okuma parçasından oluşur.

Test Sayısı: 60
Test Soru Sayısı: 360

YKS-Dil İngilizce Sınavında bulunan önemli soru tiplerini inceleyen Skills Test’ler 50’şer sorudan oluşur ve bir yıl için 15 adet üretilmiştir.

Test Sayısı: 14
Test Soru Sayısı: 700

Consolidation Test
(Yarım Deneme Sınavı), deneme sınavlarına hazırlık amacıyla üretilmiştir. Yaklaşık 40’ar soruluk 10 adet test bulunmaktadır.

Test Sayısı: 10
Test Soru Sayısı: 430

DİLKO PRIME, 12 YKS-DİL İngilizce Hazırlık Setinde okuma parçası sorular ağırlıklı olarak Reading Test’lerinde çalışılmaktadır. Reading Testleri bir eğitim yılı için 60 adet olarak üretilmiştir. Her test 2 okuma parçasından oluşur.

Test Sayısı: 60
Test Soru Sayısı: 360

YKS-Dil İngilizce Sınavında bulunan önemli soru tiplerini inceleyen Skills Test’ler 50’şer sorudan oluşur ve bir yıl için 15 adet üretilmiştir.

Test Sayısı: 14
Test Soru Sayısı: 700

Dilko Yayıncılık

Deneme Sınavları

Practice Tests, 8 adet 80 soruluk örnek deneme sınavı şeklinde hazırlanmıştır. Öğrencilerin toplu deneme sınavlarına eksiksiz hazırlanmalarını sağlar.

YDT Deneme Sınavları, YDT ile denk olarak hazırlanmıştır. 10 adet deneme sınavıyla öğrenciler net sayılarını sistemli şekilde takip edebilirler.

Dilko Yayıncılık

Dijital Platform

Tüm Yayınlarda Akıllı Tahta Uygulamaları

Dilko Yayıncılık olarak, akıllı tahta yazılımları konusunda Türkiye’nin en iyi firmalarından İmpark işbirliği ile oluşturduğumuz sistemimizi öğretmenlerimiz ister bilgisayarlarına indirerek ister sistemimiz üzerinden kullanabilirler.

2025'te Zirvede Olacak Dilcilerin Tercihi: PRIME

Anadolu Yakası

Avrupa Yakası